Uitkijken op de parkeerplaats!!

Donderdag 21 september 2017

Deze week wordt er begonnen met de aanleg van extra parkeerplaatsen en de herinrichting van de entree van het sportpark. Dat betekent dat er de komende weken overlast kan ontstaan voor het verkeer van en naar het sportpark. Omdat de fietstoegang zal verdwijnen zullen fietsers via de parkeerplaats van de auto's naar de fietsenstalling moeten. Extra oppassen dus voor iedereen! Mocht er geen plaats meer zijn op de de parkeerplaats dan kan gebruik gemaakt worden van de parkeerplaats tegenover De Gemzen. Via de achteringang kan dan het sportpark betreden worden. We hopen dat de aanleg zo spoedig mogelijk gerealiseerd zal zijn en dat de overlast beperkt blijft.