Aandachtspunten jeugdleiders seizoen 17-18

Woensdag 13 september 2017

Allereerst dank en waardering dat jullie dit seizoen deze belangrijke taak op jullie willen nemen. Wat wij vragen is niet niets. Het is aan jullie om te zorgen voor voldoende auto’s bij uitwedstrijden, een schema voor het wassen en vlaggen, invullen van het digitale wedstrijdformulier, ontvangst van de tegenstander etc.

Op de informatie avonden van 28 en 30 augustus 2017 hebben we het volgende met elkaar besproken en afgesproken:

 

Website:

De meest relevante informatie voor leiders, trainers en ouders is te vinden op de website (www.vvSEH.nl) onder publicaties. Hier staan onder meer de infogids, het jeugdplan, jeugdinformatiegids etc. Naast inhoudelijke informatie over de vereniging staan hier ook regels over houding en gedrag. Regels zijn nodig om de vereniging draaiende te houden.  Let ook op de regels als het gaat om het afstaan van spelers. Dit is niet vrijblijvend. Als een speler weigert mee te doen met een ander team kan hij of zij voor die dag worden uitgesloten van het meespelen in het eigen team. Daarnaast vinden wij respect belangrijk. Dit betekent respect voor de tegenstander en de scheidsrechter. Het handen schudden na de wedstrijd vinden wij niet meer dan normaal. Als leider dank je de scheidsrechter en de leider van de tegenpartij. Zie er op toe dat de spelers elkaar na de wedstrijd een hand geven. Voor de wedstrijd mag dat ook natuurlijk maar dat laten wij graag aan jullie over.

 

Het jeugdbestuur:

Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de organisatorische kant als het gaat om het jeugdvoetbal. Het jeugdbestuur gaat niet over teamindelingen of benoeming van trainers. Het jeugdbestuur heeft een inspanningsverplichting als het gaat om de bezetting van de teams met leiders etc. Tevens is het jeugdbestuur vertegenwoordigd in het hoofdbestuur. Op die manier kan het jeugdbestuur invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. Je kunt dus via het jeugdbestuur iets op de agenda krijgen in het hoofdbestuur.

 In het jeugdbestuur zit voor alle categorieën een vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger houdt periodiek contact met de leiders van zijn categorie. Daarnaast is de coördinator aanspreekpunt voor leiders etc. Een overzicht van de coördinatoren met de contactgegevens  is te vinden op de website onder publicaties. Doorgaans is één van de jeugdbestuursleden aanwezig op de zaterdagochtend (bestuursdienst). 

Eén a tweemaal per jaar is er periodiek overleg tussen de coördinator van het jeugdbestuur en de leiders per categorie. Hier worden leiders bijgepraat, ervaringen gedeeld etc.  Als er dingende zaken zijn wacht dan niet tot een eerstvolgend overleg maar neem direct contact op met de coördinator.

 

Voetbaltechnische commissie (VTC)

In tegenstelling tot het jeugdbestuur gaat de voetbaltechnische commissie wel over de teamindeling, trainers etc. VTC is tevens verantwoordelijk voor  het jeugdplan, invoering van een spelervolgsysteem etc. Michiel de Gooijer heeft  namens het jeugdbestuur zitting in de VTC. Per categorie is een aanspreekpunt beschikbaar. Een overzicht zal z.s.m. beschikbaar worden gesteld.

 

Leiders:

Het zijn van leider is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als jeugdbestuur zijn we blij dat we er nog altijd in slagen voor alle teams één of meerdere leiders te vinden. Wel zien wij dat het steeds moeilijker wordt en dat steeds meer teams rouleren met verschillende leiders. Dit is niet ideaal en vraagt wel iets van de leiders als het gaat om onderlinge afstemming, overleg met de trainer, het invullen van formulieren, het maken van opstellingen etc.

Van de leiding verwachten wij een enthousiaste en stimulerende houding als het gaat om inzet van de jeugd bij verschillende activiteiten.  De opbrengst van de jaarlijkse koekactie, verkoop van loten etc. is belangrijk voor het jeugdwerk. Hiervan worden bijvoorbeeld het jeugdweekend, het sinterklaasfeest en het zwemfestijn betaald. Inkomsten uit activiteiten zijn belangrijk. De teams hebben daarin een belangrijke rol.

Het jeugdbestuur is graag  op de hoogte van de zieken en geblesseerden. We kunnen dan bekijken of een attentie in welke vorm dan ook namens SEH gepast is. Geef daarom dit tijdig door aan de coördinator van het jeugdbestuur.  Daarnaast is het natuurlijk altijd leuk als team zelf iets te organiseren.

Het wedstrijdsecretariaat van SEH heeft een eigen app. Erg handig om daarvan gebruik te maken. Hier heb je de meest recente informatie als het gaat om afgelastingen , verplaatsingen, uitslagen etc. Ben je nog niet aangesloten, geef dit dan door aan Ruud de Gooijer of Henri Houtman. Zij beheren deze app. Zorg er ook voor dat je gebruik kunt maken van het digitale wedstrijdformulier. Voor nadere informatie kun je eveneens terecht bij Ruud de Gooijer en/of Henri Houtman