Aanleg extra parkeerplaatsen

Maandag 11 september 2017

Het heeft even geduurd, maar in week 38 wordt een begin gemaakt met de aanleg van ruim 40 extra parkeerplaatsen. Dat betekent dat er hopenlijk een einde komt aan de parkeerproblematiek rondom het sportpark, waar met name op de zaterdag een aantal bedrijven en particulieren naast en in de nabijheid van het sportpark last van hadden. Behalve extra parkeerplaatsen zal er ook een nieuwe ruimere fietsenstalling worden gerealiseerd. Bovendien zal tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de entree van het sportpark opnieuw in te richten. Omdat het om een omvangrijk project gaat worden nog vrijwilligers gevraagd die mee willen helpen het e.e.a. te realiseren. Zij kunnen zich opgeven bij Herman van Ommen, bestuurslid beheerszaken.