Informatieavond voor jeugdleiders

Donderdag 24 augustus 2017

Op maandag 28 augustus en donderdag 31 augustus a.s. organiseert het jeugdbestuur in samenwerking met de voetbaltechnische commissie (VTC) een informatieavond voor de jeugdleiders. Doel van deze avond is om kennis te maken met het werk van het jeugdbestuur en de VTC, maar ook met elkaar.

Aan de orde komen o.a. het nieuwe digitale wedstrijdformulier en de nieuwe opzet voor de jeugd onder 9 (6x6 zonder scheidsrechter). Ook gaat het over verwachtingen over en weer en is er uiteraard volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Beide avonden vangen aan om 19.00 uur. Het is voldoende als men één van beide avonden bijwoont. De opzet van beide avonden is het zelfde. Door een keuzemogelijkheid aan te bieden gaan we er vanuit dat jeugdleiders in de gelegenheid zijn om één van deze avonden bij te wonen. De avond staat ook open voor de jeugdtrainers die tevens leider zijn en andere belangstellenden.