Gebruik sportpark buiten reguliere openingstijden niet toegestaan

Maandag 02 mei 2016

Steeds vaker wordt geconstateerd dat buiten de reguliere openingstijden van het sportpark, de velden toch worden gebruikt. Men klimt dan over het hek en betreedt het sportpark zonder toestemming. Laat duidelijk zijn: dit is niet toegestaan.

Wij merken dat ook SEH leden zich hieraan schuldig maken. Door de vereniging zal hier strenger op worden toegezien. Overtreders die lid zijn van onze vereniging zullen worden gestraft.

Dat kan zelfs in het uiterste geval leiden tot uitsluiting van de competitie, een schorsing dus. Laten we hopen dat het zover niet hoeft te komen.

De gemeente heeft besloten om veld 5, dat is het veld achter het sportpark van De Gemzen, permanent open te stellen. Jullie kunnen daar dus voortaan terecht voor een potje voetbal.