Inleveren boekjes Clubactie

Maandag 23 november 2020

De Grote Clubactie loopt sinds half september en komt tot zijn eind. De lotenboekjes moeten uiterlijk op 28 november bij Harry Zwarthof (Vicarielaan 4) of Luuk Willering (Pagenberg 27) ingeleverd zijn.

De machtigingen zijn belangrijk om binnen te hebben, om ze op tijd te kunnen verwerken. Juist nu is een bijdrage voor onze club natuurlijk erg belangrijk. Van elk verkocht lot van 3 euro krijgt de vereniging 2,40 euro. 

Vanaf 10 december kun je de trekkingsuitslag bekijken op clubactie.nl. Daarnaast worden de prijswinnaars per e-mail geïnformeerd!