Mededeling aan de leden

Vrijdag 21 augustus 2020

Beste leden van vv SEH,

Zoals bekend gelden er diverse overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Onlangs zijn deze regels nog eens flink aangescherpt, met name voor de horeca. Daar valt onze kantine ook onder.

Wij hebben geconstateerd dat diverse mensen op het sportpark van SEH moeite hebben om zich te houden aan de voorgeschreven regels. Dat blijkt onder andere uit het gedrag, waarbij met name de 1,5 meter regel en de voorgeschreven looprichting aan de laars wordt gelapt. Ook met de beperkingen voor het gebruik van de kleedruimtes wordt veel te nonchalant omgesprongen. Dat is niet langer acceptabel!

Het gevolg hiervan kan zijn dat we van overheidswege ons sportpark moeten sluiten. Dat gevaar is reëel, te meer nu de overheid heeft besloten strenger te gaan controleren. Wij merken dat nu bijvoorbeeld al aan de vragen van de gemeente die we als bestuur gesteld krijgen over wat er bij ons geregeld is en hoe wij het toezicht hebben georganiseerd.

Het bestuur verwacht van alle leden en bezoekers dat de voor ons sportpark gestelde coronaregels worden nageleefd en dat we elkaar daar op aanspreken. Onze toezichthouders houden controle en hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Bij weigering daarvan dien je het sportpark te verlaten. Laten we proberen te voorkomen dat het zo ver moet komen! Voor informatie: zie deze link.

Vanaf zaterdag 22 augustus 2020 wordt er een registratieplicht voor bezoekers (ook leden) op ons sportpark ingevoerd. De teams en hun begeleiding die thuis spelen vallen daar niet onder. Van hen zijn de bezoekgegevens bekend bij de club. Maar wie na een uitwedstrijd terugkomt zal wel een formuliertje moeten invullen.

Voor het gebruik van de kleedruimtes zijn de regels aangescherpt. Afgezien van de grote puinhoop die er soms wordt achtergelaten worden ook de kleedkamers niet conform de corona voorschriften gebruikt. Dat moet veranderen. Van de leiders/trainers verwachten wij dat ze daar echt toezicht op houden. De kleedkamer regels staan in elke kleedruimte aangeplakt. Voor meer informatie, zie ook het bericht op onze site over de indeling tijdens trainingen.

Onze kantine en het terras bieden onder de huidige beperkingen plaats aan ongeveer 90 bezoekers. Als dat aantal is bereikt dan is er helaas geen ruimte meer om te kantine te bezoeken. Vol=vol en er zal zo nu en dan moeten worden gewacht tot er weer ruimte is. Tot onze grote spijt kan dat niet anders. We zijn bezig meer ruimte te creëren door een tent speciaal voor de jeugd te plaatsen.

Het is ook zeker noodzakelijk dat vrijwilligers zich zullen aanmelden als toezichthouder, om erop toe te zien dat alle regels worden nageleefd. Is dat niet het geval, dan is de kans aanwezig dat we het sportpark moeten sluiten. Meer info of aanmelden, liefst op zo kort mogelijke termijn, bij het dagelijks bestuur.

Er leven onder de leden nog diverse vragen over de coronamaatregelen. Voor het antwoord daarop kun je terecht bij op de site van de KNVB.

Heb je nog andere vragen dan kun je terecht bij een van de leden van het dagelijks bestuur. En houd de site in de gaten voor updates en nieuwe berichten, zo is alle info over corona hier te vinden!

Het bestuur.