Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden met het aanmeldingsformulier, dat hier te downloaden is. Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij de contactpersoon die op het formulier vermeld staan.

De voetbaltechnische commissie bepaalt waar nieuwe leden worden ingedeeld, waarna er bericht volgt richting het nieuwe lid in welk team hij/zij komt te voetballen en wanneer er getraind wordt.

Het lidmaatschap geldt tot het moment van wederopzegging. Omdat een seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni, is het alleen mogelijk per 1 juli van een kalenderjaar op te zeggen. Beëindiging tijdens het seizoen is niet mogelijk.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij voor 31 mei schriftelijk wordt opgezegd bij de secretaris (secretaris@vvseh.nl) of de ledenadministrateur (ledenadministratie@vvseh.nl)

Dick van Lohuizen
Ledenadministratie
ledenadministratie@vvseh.nl